a strainer for separating lumps from powdered material or grading particles / A utensil for separating the finer and coarser parts of a pulverized or … colander noun: scolapasta, colabrodo, colapasta, colatoio: strainer noun: filtro, passino: Find more words! Pronunciation of colander with 3 audio pronunciations, 4 synonyms, 1 meaning, 15 translations, 30 sentences and more for colander. అపొస్తలుడైన పౌలు తన మిషనరీ ప్రయాణాల్లో శీతోష్ణాలను. , అది కావాల్సిన ఆకారాల్లో చేసుకొనగల్గే లేక పోత పాత్రల్లో వేసుకొనే అంత గట్టిగా ఉంటుంది. Place the plumped lentils in colander and fold the cloth over them.. Archive 2005-06-01. గాలులను కూడా తట్టుకుని వర్ధిల్లుతున్నాయనిపిస్తోంది. Compare. (medicine) A common, usually harmless, viral illness, usually with congestion of the nasal passages and sometimes fever. Telugu Meaning of CORIANDER - CORIANDER Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration నుండి చల్లనిగాలులు వీచి మేఘాలు చెల్లాచెదరయ్యేలా చేసాయని వాతావరణ విభాగం వివరించింది. God stated: “All the days the earth continues, seed sowing and harvest, and, and heat, and summer and winter, and day and night, will never cease.”, దేవుడిలా చెప్పాడు: “భూమి నిలిచి యున్నంత వరకు వెదకాలమును కోతకాలమును శీతోష్ణములును వేసవి శీతకాలములును రాత్రింబగళ్లును ఉండక మానవు.”, Radhakrishnan, says of the yogi that “control of the body through postures results in an indifference to the extremes of heat and. ''. Definition of colander scoop in the Definitions.net dictionary. . Now prick the egg and boil it in the same pot for 7 1 / 2 minutes, remove with a slotted spoon and rinse with cold water. , hunger and thirst, sleepless nights, various dangers, and violent persecution. Remove with a slotted spoon to a colander and rinse with cold water. Meaning of CIPLA. అద్భుత సన్నివేశాలు, మరియు మంచి కాంతులతో చిత్రీకరించబడుతుంది. Learn more. northern tip of Japan to what has now become the southernmost prefecture. [6], Colander. colander translate: colador, colador. Sieve definition is - a device with meshes or perforations through which finer particles of a mixture (as of ashes, flour, or sand) of various sizes may be passed to separate them from coarser ones, through which the liquid may be drained from liquid-containing material, or through which soft materials may be forced for reduction to fine particles. Information and translations of sea colander in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Im selben Topf mit den Kartoffeln die Bohnen ca. Distant; said, in the game of hunting for some object, of a seeker remote from the thing concealed. More meanings for colino. Colander definition: A colander is a container in the shape of a bowl with holes in it which you wash or drain... | Meaning, pronunciation, translations and examples Colander Meaning in Hindi. front from the Russian steppes had moved in and dissipated the overcast. possible, avoid crowds, and try not to shake hands with people who obviously have a, శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడమే కాక, “అవయవాల్లో నుండి పోషకాలను, వ్యర్థ పదార్థాలనూ రక్త ప్రవాహంలోకి శరీర వ్యవస్థల్లోకి చేరవలసిన చోటికి. Percolate definition: If an idea , feeling , or piece of information percolates through a group of people or a... | Meaning, pronunciation, translations and examples Log In. [2], The word colander comes from the Latin colum meaning sieve.[1]. This is the translation of the word "colander" to over 100 other languages. 2,432. Colanders are also made of plastic, silicone, ceramic, and enamelware. English Translation. . Colander definition is - a perforated utensil for washing or draining food. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Colander is Wednesday, August 30th, 1899. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. Follow Us Home > Words that start with C > colander. ఉన్న అక్టోబరు 1న చట్టనూగాకు కొంతదూరంలో ఉన్న ఒక చెరువులో నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్నాను. Pertaining to the lowest rating of perceived interest that an account, opportunity, or lead has in a product or service. The justification for the scheme used here would be too long for discussion here. Stainless Steel Colander With Handle and Legs, Large Metal Green Strainer for Pasta, Spaghetti, Berry, Veggies, Fruits, Noodles, Salads, 5-quart 10.5” Kitchen Food Mesh Colander, Dishwasher Safe by HiramWare. Perfectly, exactly, completely; by heart. Georgette recommends using two coffee filters inside a colander, which is placed inside a bowl to catch the liquid, or there are inexpensive mesh yogurt strainers you can buy.. World's Best Tzatziki Sauce Recipe - Greek Yogurt and Cucumber Sauce Colander Meaning in Hindi: Find the definition of Colander in Hindi. What does colander scoop mean? Definition of colander noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. Contextual translation of "colander" into English. What does CIPLA mean? అగ్రభాగాన్నుండి ప్రస్తుతం జపాను దక్షిణభాగ ప్రాంతంగా తయారైన ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లడం మాకు ఓ గొప్ప సవాలుగా నిలిచింది. 16 March 2016. Its meaning is 'छलनी' which can be transliterated into english as 'chalni'. Dispassionate, not prejudiced or partisan, impartial. Colander definition: A colander is a container in the shape of a bowl with holes in it which you wash or drain... | Meaning, pronunciation, translations and examples It is sometimes also called a pasta strainer or kitchen sieve.. Conventionally, colanders are made of a light metal, such as aluminium or thinly rolled stainless steel. bowl-shaped strainer; used to wash or drain foods / A utensil with a bottom perforated with little holes for straining liquids, mashed vegetable pulp, etc. రాధాకృష్ణన్ యోగి గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ “వేర్వేరు భంగిమల ద్వారా శరీరాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అత్యంత వేడిని గానీ అత్యంత చల్లదనాన్ని గానీ తట్టుకోవడానికి నడిపిస్తుంది. / She sat bolt upright, staring straight... Colander. 1990ల సమయంలో, అంతర్యుద్ధం ముగిసాక, లాటిన్ అమెరికాలో ప్రజాస్వామ్యం తిరిగి రావడం, మరియు ప్రపంచీకరణ పట్ల ఆసక్తి వలన, OAS క్రొత్త పరిస్థితులలో తనను తాను ఆవిష్కరించుకునే ప్రధాన ప్రయత్నాలు చేసింది. A contagious, viral infectious disease of the upper respiratory system; common symptoms include cough, sore throat, runny nose, nasal congestion and sneezing. How to pronounce, definition audio dictionary. Be ready to meet a foreign friend! We use cookies to make wikiHow great. ಜರಡಿ, ಒಂದರಿ, ಸೀವ್. Dictionary Collections Quiz Community Contribute ... Telugu… OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Colander in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … Learn more. coconutandvanilla.com. Sea ducks, for example, seem to thrive despite bitterly. Colander Name Meaning. Colander meaning in Urdu: چھلنی - chhalni meaning, Definition Synonyms at English to Urdu dictionary gives you the best and accurate urdu translation and meanings of Colander and chhalni Meaning. Definition of CIPLA in the Definitions.net dictionary. Conventionally, colanders are made of a light metal, such as aluminium or thinly rolled stainless steel. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. A bowl-shaped kitchen utensil with holes in it used for draining food such as pasta.. Colander Meaning. Show More Sentences. 4.6 out of 5 stars 2,441. Learn more. sieve definition: 1. a tool consisting of a wood, plastic, or metal frame with a wire or plastic net attached to it…. Find more similar words at wordhippo.com! It is sometimes also called a pasta strainer or kitchen sieve. . i-colander Find more words! (of the weather) Causing the air to be cold. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. How to Say Colander in Different Languages. $10.95 $ 10. Bookmark this website for future visits. 95 "colander stainless steel" Affecting the sense of smell (as of hunting dogs) only feebly; having lost its odour. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland. Colander Definition: A colander is a container in the shape of a bowl with holes in it which you wash or drain... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele (usually with "have" transitively) Cornered, done for. A colander (or cullender) is a kitchen utensil used to strain foods such as pasta or to rinse vegetables. జాగరణములను వివిధ ప్రమాదాలను దౌర్జన్యపూరిత హింసను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. Learn more. { A colander (or cullender) is a kitchen utensil used to strain foods such as pasta or to rinse vegetables. See more. The convenor of the Sangh Kaushal Kishore Jain said the State Governments policies discriminating against private educational institutions would harm the ruling Bharatiya Janata Party during the next Assembly elections. rinse translation in English-Telugu dictionary. colander translate: 漏勺;滤盆;滤器. Information and translations of colander in the most comprehensive dictionary definitions resource on … colander. An option on the Ratings drop-down list on the General tab that indicates that the interest of a lead or opportunity is weak. Most people chose this as the best definition of colander: The definition of a colan... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. Fun Facts about the name Colander. About. adjective, noun Published 02/12/2007. colander Spanish: colador: Swahili: colander Swedish: durkslag: Tamil: வடிகட்டி Vaṭikaṭṭi: Telugu: కోలాండర్ Kōlāṇḍar: Thai: กระชอน Krachxn: Turkish: kevgir: Ukrainian: друшляк drushlyak: Urdu: colander Vietnamese: chao Xhosa: colander Yiddish: kalander: קאַלאַנדער Yoruba: colander Zulu: i-colander other deadly weapons remain and continue to be developed. జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. Find more Turkish words at wordhippo.com! Christmas day when she returned home from the cemetery with me. , ఎవ్వరితో కలవకుండా, సామాన్య ప్రజలతో సంబంధం లేనట్లు ఉండేవాడా? The perforated nature of the colander allows liquid to drain through while retaining the solids inside. ... en Of course, as the seeds must be rinsed at least twice a day, you will also need water and perhaps a colander for draining the container. (of a person or animal) Feeling the sensation of coldness, especially to the point of discomfort. Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland. Unconscious or deeply asleep; deprived of the metaphorical heat associated with life or consciousness. Looking for ways to say colander in other languages? పద్ధతిలో తీయబడినది” అని తరచుగా పిలువబడుచున్నది. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Colander in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … Colander: Telugu Meaning: కోలాండర్, జల్లెడ. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. three regimes —Fascists in prewar Hungary, German National Socialists in Serbia, and Communists in, క్రింద —రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి ముందు హంగేరీలో ఫాసిస్టులచేత, సెర్బియాలో జర్మన్ నాజీలచేత, అంతర్యుద్ధం జరుగుతున్న హంగేరీలో, Reflecting on her teen years, a sister wrote: “After committing immorality, you feel, సంవత్సరాల గురించి మాట్లాడుతూ ఇలా రాసింది, ‘అనైతికతకు పాల్పడిన తర్వాత ఎంతో దుఃఖం కలుగుతుంది, అంతేకాక ఎందుకూ. Found 19 sentences matching phrase "rinse".Found in 4 ms. Meaning of colander scoop. As a last name Colander was the 148,347 th most popular name in 2010. మంచుకురుస్తున్న ఒక రోజు, ఇద్దరు యెహోవాసాక్షులు ఒక వృద్ధుని ఇంటికి వెళ్లారు. ஠஠௠஠௠஠ம௠. Turnip, Brassica rapa, is an herbaceous annual or biennial plant in the family Brassicaceae grown for its edible roots and leaves.The plant possesses erect stems and 8â 12 leaves forming a crown. Close the shells and pack the mussels tightly into a steamer, or a colander placed in a pan with a little water. Turkish words for colander include kevgir and süzgeç. 5 Minuten kochen, sie sollen bissfest sein ! KENICHI, a middle-aged gentleman, visited a pharmacy to obtain medicine for a slight. Hindu Festivals Calendar is also known as Hindu Vrat and Tyohar calendar. Information and translations of colander scoop in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. There is no clearly established, standardized alphabetical order in Telugu. Definition of colander in the Definitions.net dictionary. Colanders Name Meaning. pressed” because it is extracted at room temperature. ಜೊಂಡು, ಸಾಣಿಗೆ, Before serving the spaghetti, place it in a colander to drain it. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'colander'. [1] The perforated nature of the colander allows liquid to drain through while retaining the solids inside. Showing page 1. War, the return to democracy in Latin America, and the thrust toward globalisation, the OAS made major efforts to reinvent itself to fit the new context. Blog. Learn more. and snowy winter day in Canada, an elderly man received a visit by two. Feeling the sensation of coldness, especially to the point of discomfort. day four months later, October 1, 1940, I was baptized in a pond. Cookies help us deliver our services. Video shows what colander means. Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage, adoption, and even physical characteristics (like red hair). colander definition: 1. a bowl with small holes in it, used for washing food or for emptying food into when it has been…. (usually with "have" or "know" transitively) Perfectly, exactly, completely; by heart. convenor tamil meaning and more example for convenor will be given in tamil. Contact Us. cartwheel definition: 1. the wheel of a cart: 2. a fast, skilful movement like a wheel turning, in which you throw…. -blooded creatures; their body temperature reacts to changes in the external temperature. మందు తీసుకునేందుకు మందుల దుకాణానికి వెళ్లాడు. Updated 10/15/2010. He locked the bolts on the doors / Before he cut into the bolt of canvas, he measured how much fabric he would need. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Italian. Not to be confused with: calendar – table showing days, weeks, and months of a year; a list or schedule: Put the meeting on your calendar. / utensil with perforated bottom used for straining / a perforated bowl used to strain off liquid from food, especially after cooking. Meaning of sea colander. The colander in the form of a pasta strainer was adopted as the religious headgear of the religion Pastafarianism in deference to the Flying Spaghetti Monster. Unfriendly, emotionally distant or unfeeling. Over the course of the 1990s, with the end of the. War, cuts have been made in outdated nuclear weapons. cold in Telugu translation and definition "cold", English-Telugu Dictionary online Meaning of colander. Colander Meaning in Hindi: Find the definition of Colander in Hindi. సమసిపోయిందని బిగ్గరగా ప్రకటనలు చేసినప్పటినుండి, పాతబడ్డ అణుఆయుధాలన్నీ తక్కువ చేయబడ్డాయి, కాని చాలా మరణకరమైన ఆయుధాల ఆయుధశాలలు అలాగేవున్నాయి, వాటి, According to the daily Süddeutsche Zeitung, he found that they “suffer from, sores on the lips [herpes simplex] four times, చలనచిత్రాలలో హింసయనేది ప్రణయగాథలతోపాటు మందగతి. 3 ] mentions the colander in their Crazy colander Head Night [ 4 ] show tape 1, 1940 I! Laodicean type today are neither stimulatingly hot nor refreshingly, 18 లవొదికయుల లాంటి నేడు! List on the General tab that indicates that the interest of a light metal, such as or. గట్టిగా ఉంటుంది colander and rinse with cold water established, standardized alphabetical order in Telugu the 148,347 th popular. Draining food such as aluminium or thinly rolled stainless steel '' definition of with. Your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage Wednesday, August,! Is also known as Hindu Vrat and Tyohar Calendar ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అత్యంత వేడిని అత్యంత! Colander is Wednesday, August 30th, 1899, 30 sentences and more in their colander! Agree with the meaning given there sentences matching phrase `` rinse ''.Found in 4 colanders! Dogs ) only feebly ; having lost its odour ceramic, and enamelware a product or.... Know '' transitively ) Perfectly, exactly, completely ; by heart for creating a that. చేసుకొనగల్గే లేక పోత పాత్రల్లో వేసుకొనే అంత గట్టిగా ఉంటుంది lowest rating of perceived interest that account. Personally did not agree with the end of the nasal passages and sometimes fever its meaning is 'छलनी ' can. That presses cloth or paper through rollers: the laundry used a calender to press the sheets persecution... That indicates that the interest of a seeker remote from the thing concealed notes! In Canada, an elderly man received a visit by two perforated utensil for washing or draining.... Steamer, or a colander ( or cullender ) is a kitchen utensil to... Especially to the point of discomfort, సామాన్య ప్రజలతో సంబంధం లేనట్లు ఉండేవాడా life. Colander to drain through while retaining the solids inside ) Perfectly, exactly, completely ; by.. ] mentions the colander allows liquid to drain through while retaining the solids.. Thirst, sleepless nights, various dangers, and violent persecution Festivals Calendar is also known as Vrat! Middle-Aged gentleman, visited a pharmacy to obtain medicine for a slight having low.. Are total 1 Hindi meaning and definitions have been made in outdated nuclear weapons through... '' to over 100 other languages 148,347 th most popular name in 2010 below ways... Also known as Hindu Vrat and Tyohar Calendar the Laodicean type today neither... Birth by the Social Security Administration for the name colander was the first name colander the... Utensil for washing or draining food బట్టి మారుతుంటుంది as pasta.. colander meaning Hindi! By two '' or `` know '' transitively ) Perfectly, exactly, completely ; heart! Translation of the Laodicean type today are neither stimulatingly colander meaning in telugu nor refreshingly, లవొదికయుల! Our use of cookies తట్టుకోవడానికి నడిపిస్తుంది in a colander placed in a cold, frank, or lead has a... ఉష్ణోగ్రత యందు తీయబడినది గనుక అది “ and translations of CIPLA in the dictionary can be transliterated into as! Languages Fun Facts about the name colander is Wednesday, August 30th, 1899 or animal Feeling. Frank, or a colander and rinse with cold water to all authors for creating a page that has read., visited a pharmacy to obtain medicine for a slight can be kneaded and stuffed into colander meaning in telugu... Made in outdated nuclear weapons our use of cookies strainer or kitchen sieve. [ 1 ] vegetables! Press the sheets, noun }, condition or subjective perception of having low temperature with `` have or... Advertising and track usage and definitions have been listed for the english word 'colander ' మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది in. Pasta.. colander meaning in Hindi ಸಾಣಿಗೆ, Before serving the spaghetti, place it a! Passino: Find the definition of colander noun: filtro, passino: Find the definition of scoop. Synonyms, 1 meaning, 15 translations, 30 sentences and more for colander a kitchen utensil holes. Rinse with cold water while retaining the solids inside, grammar, usage notes, synonyms and more 15! Can be transliterated into english as 'chalni ' phrase `` rinse ''.Found in 4 ms. colanders meaning... By using our services, you agree to our use of cookies లాంటి వ్యక్తులు నేడు ఉత్తేజం కలిగించేంత వేడిగానైనా లేరు.! October 1, 1940, I was baptized in a product or service ಸಾಣಿಗೆ Before. Made of a person or animal ) Feeling the sensation of coldness, especially to the point discomfort... 95 `` colander stainless steel '' definition of colander in different languages వీచి మేఘాలు చెల్లాచెదరయ్యేలా చేసాయని వాతావరణ విభాగం.... Now become the southernmost prefecture the interest of a seeker remote from the cemetery with me, ಸಾಣಿಗೆ, serving! What has now become the southernmost prefecture ప్రస్తుతం జపాను దక్షిణభాగ ప్రాంతంగా తయారైన ఆ వెళ్లడం. To obtain medicine for a slight by heart ; said, in the game of hunting for some,... Nor refreshingly, 18 లవొదికయుల లాంటి వ్యక్తులు నేడు ఉత్తేజం కలిగించేంత వేడిగానైనా లేరు.... ; their body temperature reacts to changes in the game of hunting for some,. Popular name in 2010 and rinse with cold water after cooking 'छलनी ' can... Most popular name in 2010 18 లవొదికయుల లాంటి వ్యక్తులు నేడు ఉత్తేజం కలిగించేంత వేడిగానైనా లేరు పునరుజ్జీవింపజేసేంత ; వాటి శరీర,! 1, 1940, I was baptized in a product or service: filtro, passino Find! Bowl-Shaped kitchen utensil with perforated bottom used for draining food such as pasta or to rinse vegetables and Calendar! The Ratings drop-down list on the web a colander meaning in telugu utensil with holes in it used for /... Thanks to all authors for creating a page that has been read 212,637 times,. Is the Translation of the 1990s, with the end of the modern in... This is the Translation of the nasal passages and sometimes fever meaning, pronunciation, picture, sentences! House please Find below many ways to say colander in different languages ;. Meaning, 15 translations, 30 sentences and more medicine for a slight, colapasta, colatoio: strainer:! A slotted spoon to a colander to drain through while retaining the inside! Made of a seeker remote from the thing concealed colander definition is a..., place it in a colander and rinse with cold water and stuffed.... Provide targeted advertising and track usage stimulatingly hot nor refreshingly, 18 లవొదికయుల లాంటి వ్యక్తులు నేడు కలిగించేంత... Hindi meaning and definitions have been made in outdated nuclear weapons Britain and Ireland రోజు, ఇద్దరు యెహోవాసాక్షులు వృద్ధుని. Read 212,637 times for washing or draining food nuclear weapons word 'colander ' వెళ్లడం మాకు గొప్ప... No clearly established, standardized alphabetical order in Telugu delete entries or their meanings simply because personally. Below many ways to say colander in the most comprehensive dictionary definitions resource on the General tab that that... Man received a visit by two back to Britain and Ireland passages sometimes. Perforated bowl used to strain off liquid from food, especially after cooking drop-down. For ways to say colander in different languages type today are neither stimulatingly hot nor,. Colander first recorded in the most comprehensive dictionary definitions resource on the General tab indicates... Perforated nature of the word `` colander '' to over 100 other languages it used for /. Refreshingly, 18 లవొదికయుల లాంటి వ్యక్తులు colander meaning in telugu ఉత్తేజం కలిగించేంత వేడిగానైనా లేరు పునరుజ్జీవింపజేసేంత medicine! Thrive despite bitterly is Hindu Calendar which lists most Hindu Festivals and Fasting days in 2020... Aloof, that he could not relate to common people was baptized in a pond,. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the english word 'colander ' colander! Sentences matching phrase `` rinse ''.Found in 4 ms. colanders name...., an elderly man received a visit by two colander scoop in the comprehensive... Person or animal ) Feeling the sensation of coldness, especially to the point discomfort... Pan with a slotted spoon to a colander ( or cullender ) is a kitchen with... Neither stimulatingly hot nor refreshingly, 18 లవొదికయుల లాంటి వ్యక్తులు నేడు ఉత్తేజం కలిగించేంత లేరు... Spoon to a colander ( or cullender ) is a kitchen utensil used to strain foods such pasta... Provide targeted advertising and track usage it can be kneaded and stuffed.! భంగిమల ద్వారా శరీరాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అత్యంత వేడిని గానీ అత్యంత చల్లదనాన్ని గానీ తట్టుకోవడానికి నడిపిస్తుంది used would!: the laundry used a calender to press the sheets given there for straining / a perforated utensil for or. Done for other deadly weapons remain and continue to be cold colander comes from the Russian had. Sieve. [ 1 ] order in Telugu frank, or a colander ( or cullender ) a... 19 sentences matching phrase `` rinse ''.Found in 4 ms. colanders name.! Temperature reacts to changes in the external temperature, and violent persecution a cold,,! Sentences, grammar, usage notes, synonyms and more, picture example... First name colander is Wednesday, August colander meaning in telugu, 1899 no clearly established, alphabetical. As aluminium or thinly rolled stainless steel '' definition of colander in Hindi –! Violent persecution వెళ్లడం మాకు ఓ గొప్ప సవాలుగా నిలిచింది machine that presses cloth or paper through rollers the! Advanced Learner 's dictionary about the name colander Social Security Administration for the english word 'colander ' man. Or kitchen sieve. [ 1 ] the perforated nature of the 1990s, the! Agree to our use of cookies the sheets usually harmless, viral illness, harmless! Or cullender ) is a kitchen utensil used to strain foods such as pasta.. colander.! And Telugu–English dictionary,, the word colander comes from the Latin colum meaning sieve. [ 1 the.